• banner
 • “LED” “Lumlux” -da ýeňil önümçilik intellektualizasiýasy

  “LED Grow Light Light Intellec” ...

  LED LED üçin awtomatiki önümçilik ussahanasy ýagtylygy ösdürýär.Hökümet tarapyndan welaýat akylly görkeziş ussahanasy hökmünde baha berildi.Senagat 4.0 döwrüniň gelmegi bilen akylly önümçilik adaty öndürijiniň ösüşi üçin gutulgysyz tendensiýa öwrüldi.Lumlux işjeň ýagdaýda azalýar ...
  Koprak oka
 • Recentlyakynda, Suzjou hil baýragyna baha bermek komiteti “2020-nji ýylda Suzhou hil baýragyny gazanan guramanyň yglan edilmegi barada karar” çykardy we Lumlux 2020-nji ýylda Suzhou kwalisinde ýeňiji boldy ...

  Recentlyakynda, Suzhou hil baýragy Ev ...

  Recentlyakynda, Suzjou hil baýragyna baha bermek komiteti “2020 Suzhou hil baýragyny gazanan guramanyň yglan edilmegi barada karar” çykardy we Lumlux 2020 Suzhou hil baýragyna eýe boldy.Suzhou hil baýragy, tarapyndan döredilen hil dolandyryşy ugrundaky hormat ...
  Koprak oka
 • Sýuçhouou şäher partiýasynyň komitetiniň guramaçylyk komitetiniň başlygy Lu Sin we Sýançeng etrap partiýa komitetiniň sekretary Gu Haýdon we beýleki ýolbaşçylar biziň kompýuterimize geldi ...

  Guramaçylyk borçnamasynyň başlygy ...

  2020-nji ýylyň 14-nji aprelinde Sýuçhouou şäher partiýasynyň komitetiniň hemişelik komitetiniň agzasy we Gurama bölüminiň ministri Lu Sin howpsuzlyk önümçiligini barlamak we ugrukdyrmak üçin toparymyza ýolbaşçylyk etdi.Gu Haýdong, Sýançeng etrap komitetiniň sekretary Pan Çunhua, St agzasy ...
  Koprak oka
 • Ylmy gözlegleriň binýadyny berkitmek we LUMLUX-yň işini öňe sürmek - 13-nji bäş ýyllyk milli ylymyň esasy ýörite mowzuklary boýunça ýyllyk ösüş hasabaty ýygnagy ...

  Ylmyň binýadyny berkitmek üçin ...

  2018-nji ýylyň 27-nji maýynda günortan Pekin wagty, 13-nji bäş ýyllyk milli ylym we tehnologiýa meýilnamasynyň esasy aýratyn mowzugynyň ýyllyk ösüş barlagy we aralyk hasabat alyş-çalyş ýygnagy suzhouounyň LUMLUX şäherinde geçirildi.Bu hasabatyň we alyş-çalyşyň mowzugy “gözleg we d ...
  Koprak oka
 • Welaýat ösüş we özgertmeler toparynyň ýolbaşçylary gözleg we derňew üçin kompaniýamyza baryp gördüler

  Welaýat ösüşi we reforma ...

  2018-nji ýylyň 9-njy martynda öýlän jiangsu welaýat ösüş we özgertmeler komissiýasynyň ýolbaşçylary gözleg we derňew üçin kompaniýamyza baryp gördüler we kompaniýanyň başlygy jiang ýiming tutuş prosesiň dowamynda gyzgyn garşy aldy.Simpoziumda umumy ...
  Koprak oka
 • Tendensiýa eýeriň we bulut döwrüni dörediň

  Tendensiýa eýeriň we buludy dörediň ...

  2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde ziguang bulut dwigateli we suzhououdaky esasy kärhanalar ziguang senagat tejribe merkezinde hyzmatdaşlyga gol çekişlik dabarasyny geçirdiler.Geljekde ziguang bulut dwigateli, bu şertnama gol çeken esasy kärhanalar bilen akylly zawod industriýasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk eder ...
  Koprak oka
 • Suzhou şäheriniň Sýançeng etrabynyň ýolbaşçylaryny LUMLUX-a baryp görmek üçin hoş geldiňiz

  Siangcheng disiň ýolbaşçylaryna hoş geldiňiz ...

  2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda günortan suzhou şäheriniň sýançeng etrabynyň etrap komitetiniň sekretarynyň orunbasary we etrap müdiriniň orunbasary Ça ingingong, etrap müdiriniň orunbasary pan Çunhua etrap ykdysadyýeti we maglumat býurosy, maliýe býurosy we söwda býurosy LUMLUX CORP-a baryp gördi. & ...
  Koprak oka
 • LUMLUX CSA ygtyýarnama barlaghanasy

  LUMLUX CSA ygtyýarnama barlaghanasy

  2007-nji ýyldan bäri, suzhou LUMLUX CORP. CSA toparynyň laboratoriýa kwalifikasiýasyny we CPC kwalifikasiýasyny alanda, on ýyl bäri ýokary hilli önümiň hiline we iň professional we berk sertifikat synagyna eýerip, hilini birinji ýerde goýýar.CSA-nyň ygtyýarnamasy ...
  Koprak oka
 • Oktýabr umLumlux täze önümleri 2017-nji ýylda Gonkongyň halkara güýz yşyklandyryş ýarmarkasynda görkezildi

  Oktýabr umLumlux täze önümleri çykdy ...

  2017-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Gonkongyň Halkara güýz yşyklandyryş ýarmarkasy Gonkongyň halkara konwensiýa we sergi merkezinde (Kesel aýlagy) açyldy.Lumlux täze we köne müşderileri garşylaýar..
  Koprak oka
 • Wise-premýer wang sýan derňemek üçin kompaniýa baryp gördi

  Wise-premýer wang sýan bu ýere baryp gördi ...

  Sujhou şäher häkimliginiň partiýa komitetiniň hemişelik komitetiniň agzasy we suzhou şäheriniň ýerine ýetiriji wise-häkimi Wan Sýan 2017-nji ýylyň 8-nji awgustynda ir sagat 10-da kompaniýa baryp gördi we kompaniýanyň başlygy jiang yiming, kompaniýanyň başlygy we qiu Ming, kompaniýanyň başlygynyň orunbasary, ...
  Koprak oka
 • Gu haidong etrap müdiri barlamak we derňemek üçin kompaniýamyza bardy

  Gu haidong etrap müdiri biziň ...

  Günüň ikinji ýarymynda suzhou, Sýançeng etrabynyň etrap häkimi gu haidong kompaniýamyzy barlamak we derňemek üçin geldi.Gu haidong etrabynyň başlygy kompaniýanyň baş müdiriniň orunbasary pu minyň LUMLUX-yň ösüşi baradaky hasabatyny diňledi we dostlukly söhbetdeşlik geçirdi ...
  Koprak oka
 • LUMLUX 2016 Esasy gözleg we gözleg taslamasy “Öý ösümlikleri üçin esasy tehnologiýa ösüşi” postdoktor gözleg taslamasy

  LUMLUX 2016 esasy gözleg we gözleg taslamasy Revi ...

  2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Nýukaslda postdoktorlyk gözleg taslamasynyň “öý ösümlik zawodlarynda esasy tehnologiýalary öwrenmek we ösdürmek” açylyş baha beriş ýygnagy üstünlikli geçirildi, bu möhüm taslamanyň resmi taýdan işe başlamagy.Sýançeng etrabynyň käbir ýolbaşçylary g ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2