c998a02a
BANNER2
banner4
BANNER1

LumLux Corp.

Gizlin we yşyklandyryjy
yşyklandyryş guralyny ösdüriňLumLux
Corp.

Lumlux 2006-njy ýylda döredileninden bäri ösümlik goşmaça yşyklandyryşda we köpçülikleýin yşyklandyryşda ýokary netijelilik yşyklandyryş enjamynyň we gözegçisine bagyşlandy.Ösümlik goşmaça yşyklandyryş önümleri Europeewropada we Amerikada giňden ulanyldy we Hytaýyň yşyklandyryş pudagy üçin dünýä bazaryna we dünýä abraýyna eýe boldy.

20,000 inedördül metrden gowrak adaty zawod bilen Lumlux-da dürli ugurlarda 500-den gowrak hünärmen bar.Lumlux köp ýyllaryň dowamynda berk kärhananyň güýjüne, tükeniksiz innowasiýa ukybyna we ajaýyp önüm hiline bil baglap, bu pudakda öňdebaryjy boldy.

 • Fotobio-tehnologiýa bilen oba hojalygyny täzeden kesgitläňFotobio-tehnologiýa bilen oba hojalygyny täzeden kesgitläň

  korporatiw görüş

  Fotobio-tehnologiýa bilen oba hojalygyny täzeden kesgitläň

 • Durnukly we täsirli akylly energiýa üpjünçiligi önümlerini we hyzmatlaryny hödürläp, dünýä derejesindäki akylly energiýa üpjün edijisi boluňDurnukly we täsirli akylly energiýa üpjünçiligi önümlerini we hyzmatlaryny hödürläp, dünýä derejesindäki akylly energiýa üpjün edijisi boluň

  Kärhana missiýasy

  Durnukly we täsirli akylly energiýa üpjünçiligi önümlerini we hyzmatlaryny hödürläp, dünýä derejesindäki akylly energiýa üpjün edijisi boluň

 • Adamlara gönükdirilen ulanyjylar ilkinji täzeliklere ýetýärlerAdamlara gönükdirilen ulanyjylar ilkinji täzeliklere ýetýärler

  Biznes pelsepesi

  Adamlara gönükdirilen ulanyjylar ilkinji täzeliklere ýetýärler

 • Bütewilik, wepalylyk, netijelilik, abadançylykBütewilik, wepalylyk, netijelilik, abadançylyk

  Esasy gymmatlyklar

  Bütewilik, wepalylyk, netijelilik, abadançylyk