LumLux
Corp.

GID we LED yşyklandyryjy enjamy ösdürýär

“LumLux” ajaýyp hil döretmek üçin hünär güýji bilen her önümçilik baglanyşygyna berk iş garaýyş pelsepesine eýerýär.Kompaniýa önümçilik prosesini yzygiderli gowulandyrýar, dünýäde birinji derejeli önümçilik we synag liniýalaryny gurýar, esasy iş proseduralaryna gözegçilik edýär we ýokary hilli we standartlaşdyrylan önümçilik dolandyryşyny amala aşyrmak üçin RoHS düzgünini hemme taraplaýyn durmuşa geçirýär.

 • Z2 Die Hast / CMH seriýasy

  Z2 Die Hast / CMH seriýasy

  ● Doly dymmak we iň ýokary ýylylyk ýaýramagy

  ● RF gorag

  ● Doly gorag

  ● Softumşak başlangyç tehnologiýasy

  Start Tötänleýin başlangyç tehnologiýasy

  ● Awtomatiki ýygylygy sazlamak

  ● Gaýtadan iş taşlaýyş ulgamy

  Amp Çyra laýyklygy (AUVL / BLV / Philips)

  L Lumlux sanly yşyklandyryş gözegçisi bilen gabat gelýär

  ● Premium 95% şöhlelendiriji alýumin çeňňek interýer

  ● Berkidilen DE ulgamy ajaýyp ünsi we laýyklygy kepillendirýär

  ● FCC & CSA / CE şahadatnamasy

 • Z7 Die Hast / CMH seriýasy

  Z7 Die Hast / CMH seriýasy

  ● Doly dymmak we iň ýokary ýylylyk ýaýramagy

  ● RF gorag

  ● LED ýagdaý görkezijisi

  ● Doly gorag

  ● Softumşak başlangyç tehnologiýasy

  Start Tötänleýin başlangyç tehnologiýasy

  ● Awtomatiki ýygylygy sazlamak

  ● Gaýtadan iş taşlaýyş ulgamy

  Amp Çyra laýyklygy (AUVL / BLV / Philips)

  L Lumlux sanly yşyklandyryş gözegçisi bilen gabat gelýär

  ● Premium 95% şöhlelendiriji alýumin çeňňek interýer

  ● Berkidilen DE ulgamy ajaýyp ünsi we laýyklygy kepillendirýär

  ● 3 ýyl kepillik

  ● FCC & CSA / CE şahadatnamasy

 • 200W LED ýokary yşyklandyryş enjamy

  200W LED ýokary yşyklandyryş enjamy

  Heat Gowy ýylylygyň ýaýramagy

  ● Daýza-zynjyr

  Traditional Adaty HID ulgamyndan 40% energiýa tygşytlaýjy

  Plant Ösümlikleriň ösüş döwrüni netijeli gysgaltmak

  ● IP derejesi: IP65

  ● Professional çyraçy

  ● Düzülip bilinýän spektr

  Fruits Miwe, gök önümler we güller üçin amatly