LumLux
Corp.

GID we LED yşyklandyryjy enjamy ösdürýär

“LumLux” ajaýyp hil döretmek üçin hünär güýji bilen her önümçilik baglanyşygyna berk iş garaýyş pelsepesine eýerýär.Kompaniýa önümçilik prosesini yzygiderli gowulandyrýar, dünýäde birinji derejeli önümçilik we synag liniýalaryny gurýar, esasy iş proseduralaryna gözegçilik edýär we ýokary hilli we standartlaşdyrylan önümçilik dolandyryşyny amala aşyrmak üçin RoHS düzgünini hemme taraplaýyn durmuşa geçirýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2